Regels voor financiën politie

In de Politiewet komen regels waaraan politiekorpsen zich moeten houden bij het beheer van hun financiële reserves. De ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) willen dat korpsen de middelen die het rijk verstrekt rechtstreeks gebruiken voor de politiezorg en een gezonde bedrijfsvoering. Onlangs werd bekend dat het korps Amsterdam-Amstelland ruim 8 miljoen gulden verdiende met beleggingsactiviteiten. Minister Peper keurde deze handelwijze af, hoewel die formeel niet verboden was. Ook enkele andere politiekorpsen beschikken over ruime financiële reserves.