Privacy

Door te schrijven: ,,Procter & Gamble had dat bij de Burgerlijke Stand nagetrokken [...]'' wekt de heer Boerdam de indruk dat deze firma betrokken zou zijn bij het (strafbare) kraken van een computer van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Mogelijk echter heeft hij, of een van zijn gezinsleden, ooit eens een commercieel enquêteformulier ingevuld. Als dat niet het geval is, dan heeft hij die gegevens misschien in goed vertrouwen verstrekt aan een instantie, b.v sportclub of school, die ze heeft verkocht. Dat laatste zou een kwalijke zaak zijn.

In `Slapen op een kussen' (NRC Handelsblad, 30 oktober) meldt Jaap Boerdam dat een bedrijf kennelijk op de hoogte is van de leeftijd van zijn dochter. Dergelijke gegevens zijn echter niet openbaar.