`Kabinet moet links kiezen'

PvdA-fractievoorzitter Melkert voorziet dat binnen de paarse coalitie spanningen zullen optreden door ideologische keuzes die moeten worden gemaakt. ,,Paars staat op een tweesprong. Er kan een enorme discussie ontstaan over de vraag of we linksaf gaan of rechtsaf'', zegt hij in een gesprek met NRC Handelsblad.

Volgens Melkert moeten partijen na een periode van economisch herstelbeleid ambities tonen. Zo komt ook in discussie of de overheid als `makelaar' of als `architect' moet optreden. De fractieleider van de PvdA wil de overheid een actievere, `ordenende' rol geven en keert zich tegen het laisser faire van coalitiepartner VVD.

,,De vraag is: laat je het als overheid bij controle achteraf of wil je maatschappelijke ambities gericht op gelijke kansen waarmaken? Wij kiezen voor een zekere ordening'', aldus Melkert. Op het terrein van de ruimtelijke ordening, waar ook het gevoelige vraagstuk van de grondpolitiek speelt, moet de overheid actief optreden omdat het hier volgens Melkert ,,toch gaat om de architectuur van Nederland''. Melkert keert zich in de volksgezondheid tegen een dominante rol voor zorgverzekeraars. Hij pleit voor garanties ,,dat er een solidaire overheid blijft voor mensen die daar afhankelijk van zijn''.

STILLE VENNOOT: pagina 39