Indonesië

Nico Schulte Nordholt schrijft in NRC Handelsblad van 30 oktober terecht dat `de grote schoonmaak onder het leger' de zwaarste taak is waarvoor het duo Gus Dur en Megawati staat.

Het Indonesische leger heeft sedert de onafhankelijkheidsstrijd (1945-1950) een dubbele functie, die Nasution de `dwi-fungsi' heeft gedoopt. Het heeft zich naast een militaire een politieke functie toegeëigend. Daar is een derde functie bijgekomen, namelijk een economische. Je kunt daarom beter spreken van een `tri-fungsi'. Toen als gevolg van het Nieuw-Guineaconflict eind 1957 de Nederlandse bedrijven werden geconfisqueerd, kreeg het leger deze rijke buit in de schoot geworpen. Sedertdien is het leger meer en meer gecorrumpeerd: het gebruikt zijn militaire kracht om de politieke macht naar zijn hand te zetten terwille van zijn economische belangen. Het officierscorps houdt zich tegenwoordig meer bezig met `bisnis' dan met het militair bedrijf.

In plaats van het militaire zwaard in de hand van de overheid is het Indonesische leger een conglomeraat van grote en kleine bedrijven geworden.

Terecht meent Schulte Nordholt dat alleen krachtige figuren uit het leger zelf erin zullen slagen de grote schoonmaak te houden die nodig is. Als Gus Dur en Megawati deze krachten binnen het leger weten te mobiliseren kan men hen een `dream-team' noemen, zoals Schulte Nordholt het tweetal heeft verwelkomd.