Huizen afgebroken

De gemeente Zaanstad kan definitief afzien van de bouw van 290 woningen op een strook grond bij de linoleumfabriek Forbo Krommenie. Dit is het gevolg van de uitspraak die de Raad van State in Den Haag gisteren heeft gedaan. Volgens dit college gaven Gedeputeerde Staten van Noord Holland toestemming voor nieuwbouw van woningen op een terrein dat te dicht bij de linoleumfabriek ligt. Alle koopwoningen zijn reeds verkocht en een aantal daarvan is ook al gedeeltelijk af. Die woningen die te dicht bij de fabriek zijn gebouwd, moeten nu worden afgebroken. De gehele wijk Saendelft omvat 5000 nieuwe woningen.

De directie van Forbo had het besluit van GS aangevochten omdat eventuele uitbreiding van de fabriek hierdoor in gevaar zou komen. Volgens de Raad van State mag pas op 310 meter van de fabriek worden gebouwd. Het gemeentebestuur van Zaanstad zal de 110 kopers en de huurders een alternatieve oplossing aanbieden. Het PvdA-Kamerlid A. Duyvesteijn heeft staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting gevraagd op welke wijze de gedupeerde kopers worden gecompenseerd.