Boodschap van troost, succes en liefde

Baas is in de Heer. De Surinaamse ondernemer en aspirant-president Desi Bouterse heeft zich bekeerd tot het evangelische christendom, dat tegenwoordig enthousiast in zijn geboorteland wordt uitgedragen. Bouta, de vleesgeworden achterdocht, vertrouwt nu op het Woord Gods en meer in het bijzonder op Pinkstergemeente `De Bazuin'.

Een nieuw mens, met een nieuw media-beleid: de Evangelische Omroep kreeg toestemming om eens ontspannen met hem te komen babbelen. Voorzichtig wordt vervolgens een antwoord gezocht op de vraag hoe oprecht zijn bekering is.

Nu is dat laatste een beetje vragen naar de bekende weg. Bouterses bekering is waarschijnlijk niet minder `oprecht' dan zijn interesse in sport, of zijn staatsgrepen. De `volksjongen' weet wat leeft onder de mensen, en de laatste tijd zijn er tekenen van een religieuze hausse in Suriname waar te nemen. Het land heeft een omvangrijke Evangelische Broeder Gemeente, waarin de creolen – Bouterses achterban – sterk zijn vertegenwoordigd. Met de verarming van het volk en de opkomst van nieuwe rijken winnen Amerikaans getinte evangelische bewegingen terrein. Ze verkondigen een blijde boodschap van troost (voor de armen), succes (voor de rijken) en liefde (voor iedereen).

Dat wil niet zeggen dat zijn geloof louter effectbejag is. Bouterse zal niet de eerste potentaat zijn die begint te vermoeden dat hij uitverkoren is door een hogere macht. Hij heeft daarop in het verleden al gezinspeeld. Maar hoe christelijk hij nu is, komen we ook bij de EO helaas niet te weten. Men beperkt zich tot een kabbelend onderhoud en een verplicht rondje reacties. Nu hoeft van de militair Bouterse ook geen college over de kerkvaders te worden verwacht, maar de professionals van de EO hadden hem met de catechismus in de hand toch wel méér kunnen vragen over zijn overtuigingen dan alleen waar hij spijt van heeft, en meer van zulke beleefde algemeenheden.

Helder is de belofte van Bouterse – die al jaren kampt met oogklachten – dat God hem mag `blindmaken vóór de verkiezingen' als hij daadwerkelijk schuldig is aan drugshandel. Daar valt uit af te leiden dat zijn God meer lijkt op de straffende God van het Oude Testament – ook een vrije geest die niet aan banden is te leggen – dan op de liefdevolle Vader waar evangelische gelovigen in zijn partijcentrum over zingen.

Een tweede interessant moment komt aan het eind, wanneer de verslaggever Bouterse vraagt wie zijn grootste baas is. `Mijn jongste dochter', antwoordt hij in een mediamieke reflex, `die kan ik niks weigeren'. Helaas: fout. De verslaggever bedoelde het `meer geestelijk'. Razendsnel herstelt de staatsman zich: `Oh, eh, dan is God de grootste baas van Desi Bouterse'. Gelovig of niet, Baas blijft een sluwe duivel.

Bouterse - baas boven baas, zaterdag, TV2, 21.07-21.37u.