Beursbewaker wil Philips-topman via rechter straffen

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) wil het openbaar ministerie via de rechter dwingen om een Philips-bestuurder wegens misbruik van voorkennis te vervolgen. Eerder weigerde justitie, na aangifte van de STE, vervolging in te stellen. De beurstoezichthouder dient nu een strafvorderingsklacht in bij het Gerechtshof. De Raad van Toezicht van de STE heeft daar deze week mee ingestemd. STE-voorzitter A. Docters van Leeuwen zegt in deze krant dat de STE de affaire ,,zó ernstig vindt dat we deze zaak kunnen en ook behoren aan te vechten''. Hij noemt de zaak voor de STE ,,van principieel belang''. De procedure is een van de eerste grote daden van het onlangs geïnstalleerde nieuwe STE-bestuur en komt nu de STE en justitie intensiever gaan samenwerken om financiële fraude te bestrijden.

Docters van Leeuwen wijst op verschillende verantwoordelijkheden: ,,Het OM weegt die zaak anders dan wij. Het zal niet vaak voorkomen dat we het onderling oneens zijn, maar het hoort te kunnen.'' De Amsterdamse hoofdofficier J. Vrakking zegt de stap van STE als ,,een zakelijk verschil van inzicht'' te zien. ,,Wij staan nog steeds achter onze beslissing niet te vervolgen. Maar als het Hof oordeelt dat het toch moet, dan zullen we dat niet mokkend, maar met verve doen. Ik hoop in ieder geval dat dit de jurisprudentie rond voorkennis zal bevorderen.'' De affaire betreft Philips-bestuurder A. van der Poel. Hij verzilverde opties (winst: een half miljoen gulden) op de dag dat medebestuurslid en beoogd kroonprins R. Pieper zijn vertrek bij Philips zou bekendmaken. Van der Poel wist dat. Hij meldde de optieverkoop intern, maar de afdeling die controleert of bestuurders zich aan voorwetenschapsregels houden bleek niet van Piepers vertrek op de hoogte.

Justitie wilde niet vervolgen nadat een extern deskundige erop had gewezen dat Piepers vertrek uiteindelijk geen invloed op de koers van het aandeel Philips had. De STE heeft een andere visie. ,,Je kan over deze affaire, gelet op de heersende onzekerheid in de jurisprudentie, twisten, maar wij beoordelen het toch ècht als een geval van voorkennis. Het gaat hier om een bijzonderheid omtrent een onderneming die publiek bekend had moeten zijn voordat er gehandeld werd'', aldus Docters van Leeuwen, die onderstreept dat ook de STE onlangs nog extern advies over de zaak heeft gevraagd. Justitie was tot nu toe weinig succesvol bij het behalen van veroordelingen in voorkenniszaken.

BEURSTOEZICHTpagina 16