Beperkt winnen van aardgas in Waddenzee mag

Het kabinet heeft gisteren de mogelijkheid opengelaten om beperkt aardgas te gaan winnen onder de Waddenzee. Hoewel de ministerraad besloot voorlopig geen vergunning te verlenen voor de gaswinning en nieuwe proefboringen, mag dat alsnog indien komt vast te staan dat daarmee geen ,,onherstelbare schade'' aan het gebied wordt toegebracht.

De meerderheid van de politieke partijen reageerde teleurgesteld op dit compromis. Regeringspartij D66 liet weten het zeer oneens te zijn met het besluit omdat ze een einde aan alle booractiviteiten onder de Waddenzee had bepleit. De PvdA was minder uitgesproken negatief. Oppositiepartij CDA, eveneens tegen elke boring, sprak van een gek compromis. De VVD, die juist voor proefboringen was, toonde zich om andere redenen teleurgesteld.

De milieubeweging was evenmin tevreden. ,,Wat is onherstelbare schade'', vroeg A. Woudstra van de Waddenvereniging zich af. ,,Dat is een begrip dat je op allerlei manieren kunt interpreteren.'' Ze sprak de hoop uit dat de Tweede Kamer vasthoudt aan haar standpunt dat geen enkele vorm van boringen meer in de Waddenzee dient te worden toegestaan omdat dat kwalijke gevolgen zou kunnen hebben voor het natuurgebied.

Premier Kok verklaarde gisteren op zijn wekelijkse persconferentie dat het kabinet spoedig om de tafel wil gaan zitten met vertegenwoordigers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de milieubeweging en andere belanghebbenden. Daarbij zal de NAM moeten bewijzen dat de winning van gas onder de Waddenzee zonder schade voor het gebied kan geschieden. Het staat voor het kabinet nog allerminst vast dat de winning inderdaad kan doorgaan. ,,Het is nog geen voorwaardelijk ja'', aldus Kok.

De NAM zelf reageerde hevig teleurgesteld op het kabinetsbesluit. ,,Het is een fikse beperking van de afspraken die we in 1994 met Paars I hebben gemaakt'', aldus een woordvoerder. Hij zei ervan uit te gaan dat de gaswinning onder het Waddengebied vanaf drie locaties aan land – Lauwersoog, Moddergat en Paesens – uiteindelijk door zou kunnen gaan. Belangrijker voor de NAM is echter dat het kabinet nu heeft besloten zes proefboringen in de Waddenzee niet toe te staan. De woordvoerder stelde dat allang is aangetoond dat winning van het gas geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Boren in de Waddenzee is al vele jaren inzet van conflicten. In het zogeheten herenakkoord van 1984 zagen NAM, Petroland en Mobil voor tien jaar af van booractiviteiten in het gebied.

Pagina 3: NIEMAND GELUKKIG