Affaires geven STE impuls

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), opgericht in 1988, heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. Stond de STE begin jaren negentig nog te boek als een wat suffige organisatie, tegenwoordig heeft de toezichthouder zo veel wettelijke taken en bevoegheden verkregen dat zij als een machtige instantie in de Nederlandse financiële wereld kan worden gezien.

De toenemende invloed van de STE kwam in een stroomversnelling na de beursschandalen met de effectenkantoren Nusse Brink en Regio Effect. De affaires bleken een katalysator voor politiek Den Haag om de toezichthouder voor de effectenmarkt definitief stevig op te tuigen en luidden tegelijkertijd het einde in van de cultuur van `zelfregulering' op de beurs.

De ontwikkelingen kregen na oktober 1997 nóg een impuls als gevolg van `Operatie Clickfonds', het grote justitiële `beursfraude'-onderzoek. Minister Zalm (Financiën) kwam met zijn `integriteitsnota' en op 1 februari dit jaar werd de vernieuwde Wet Toezicht Effectenverkeer van kracht, met onder meer verscherpte regels voor misbruik van voorkennis. Op 1 april dit jaar kwam de verplichting voor bestuurders van bedrijven om transacties in de eigen onderneming te melden. De STE publiceert deze in een openbaar register. Binnenkort krijgt de STE ook de wettelijke mogelijkheid om boetes en dwangsommen op te leggen.

Ook de personeelssterkte groeide explosief. Werkten er twee jaar geleden nog 25 werknemers bij de STE, tegenwoordig zijn dat er 90. De komende jaren zal dat aantal sterk verder toenemen. Ook de leiding van de STE werd ingrijpend vernieuwd. Er kwam een full time driekoppig bestuur van `zwaargewichten' onder leiding van oud-superprocureur-generaal Arthur Docters van Leeuwen, dat op 15 september 1999 officieel werd geïnstalleerd.

De minister van Financiën, die ook het bestuur benoemt, is politiek verantwoordelijk voor de STE. Hij keurt de begroting goed en moet ook zijn fiat aan statutenwijzigingen geven.