Wereldhave ziet winst verder stijgen

De winst van Wereldhave is in de eerste negen maanden gestegen met 10 procent tot 117 miljoen gulden. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde vastgoedbedrijf zag de waarde van de gebouwen in de verslagperiode met ruim 300 miljoen gulden toenemen tot 3,1 miljard. Voor heel 1999 verwacht Wereldhave uit te komen op een winststijging van tussen de 7 en 12 procent. (ANP)