Visconstructie gevonden

Bij archeologisch onderzoek in de buurt van Emmeloord is een visvangconstructie gevonden uit de Swifterbantcultuur (4900-3400 v. Chr.). Het is de zestiende keer dat een dergelijke installatie in Europa wordt aangetroffen. Voor zover bekend gaat het hier om de grootste die ooit in Europa is gevonden. De constructie bestaat uit 66 palen van elk zo'n vijf meter lang. Tussen de palen zijn horizontale staken bevestigd, waaraan weer verticale staken zitten. Aan het bouwwerk zaten fuiken bevestigd, waarmee vissen als zalm en steur gevangen werden. Provinciaal archeoloog A. Kerkhoven vermoedt dat in de directe omgeving nog meer visvangconstructies kunnen worden gevonden: ,,We hebben vlakbij deze installatie nog meer palen gevonden. De gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland overleggen nu over financiële steun om verder te kunnen gaan met het onderzoek.'' (ANP)