Projectontwikkelaars verwerpen kritiek

De projectontwikkelaars in Nederland vinden dat ze onterecht de zwarte piet toegeschoven krijgen voor de hoge prijzen die op dit moment voor grond en voor woningen betaald worden.

Voorstellen van bijvoorbeeld het Tweede-Kamerlid A. Duijvesteijn (PvdA) om speculatie tegen te gaan door de Onteigeningswet aan te passen, raken volgens voorzitter G. Hoefsloot van de Neprom (belangenvereniging voor projectontwikkelaars) kant noch wal. ,,Ik vind het vreselijk jammer dat deze discussie niet alleen bol staat van opmerkingen van niet-deskundigen, maar ook ideologische trekjes begint te vertonen.''

Minister Pronk van VROM, die volgend jaar zijn Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening zal presenteren, vreest een herhaling van begin jaren negentig, toen de Vinex-plannen bekend werden gemaakt en commerciële partijen massaal grond bleken te hebben gekocht.

Volgens de voorzitter van Neprom, Hoefsloot, is die kritiek onterecht. ,,Heel veel gemeenten hebben zelf aan projectontwikkelaars gevraagd om die gronden te kopen omdat ze zelf die financiële verplichtingen niet aan durfden gaan.

,,Ook zijn er gemeenten geweest die juist aan projectontwikkelaars hebben gevraagd om niet te kopen, omdat ze dat later zelf wilden doen. Daar hebben we ook gehoor aan gegeven. Het zijn de gemeenten die niets hebben gedaan, die zich drie jaar later opeens overvallen voelden.''

Hoefsloot stelt dat voor bouwers en projectontwikkelaars het kopen van gronden niet tot doel heeft om snelle speculatiewinst te maken, maar dat de grond ervoor moet zorgen dat de stroom van bouwopdrachten op gang blijft. ,,Die gronden zijn bedoeld voor de continuïteit.''

Wel erkent Hoefsloot dat er gronden worden gekocht door partijen die het wel alleen om het speculeren gaat, de zogeheten `free riders'. ,,Het gaat om een kleine groep, maar ook wij vinden het belangrijk dat dit probleem wordt aangepakt.''