Kernenergie

De politiek buigt zich over het klimaatprobleem en onmiddellijk ruiken de voorstanders van kernenergie hun kans. Van Dam, Van der Hagen en Verkooijen breken in NRC Handelsblad van 26 oktober weer eens een lans voor kernenergie. Kerncentrales stoten minder CO2 uit dan kolencentrales, zo betogen zij. Daar valt weinig op af te dingen.

Maar de koppeling tussen minder uitstoot van broeikasgas en `dus milieuvriendelijk' die vervolgens wordt gemaakt, ontbeert elke logica. Vrij van CO2 is niet gelijk aan milieuvriendelijk. Om dat laatste predikaat te verdienen, moeten meer aspecten in ogenschouw worden genomen. Het probleem van radioactief afval en de veiligheidsvraagstukken rond kernenergie beoordelend, kan toch niemand met droge ogen beweren dat kernenergie een milieuvriendelijke energiebron is.

Het feit dat kernenergie niet is opgenomen in de Klimaatnota heeft volgens Greenpeace dan ook niets te maken met een taboe zoals Van Dam c.s. beweren. Kernenergie is niet in de nota opgenomen omdat de opstellers ervan zich realiseren dat het kind niet met het badwater weggegooid mag worden. Klimaatrisico's uitruilen tegen de risico's van kernenergie en nucleair afval heeft geen zin.

Die risico's zijn reëel, zoals onlangs bleek in Japan. De wereld keert zich dan ook, terecht, langzaam maar zeker af van kernenergie. Van Dam c.s. geven een veel te rooskleurig beeld van de `vele inspanningen op het gebied van kernenergie'. Zweden, Italië, Spanje, Duitsland, Zwitserland, Nederland en onlangs nog België lieten alle weten definitief niet door te gaan met kernenergie. Japan verkeert, niet voor niets, in grote twijfel over de toekomst van zijn kernenergieprogramma. Van een zogenaamde noodzaak om mee te doen met die `internationale inspanningen' is dan ook in het geheel geen sprake. Wanneer beseffen de voorvechters van kernenergie nu eens dat het niet loont om opportunistisch mee te liften op het klimaatprobleem? De regering en Tweede-Kamerleden die zich over de klimaatproblematiek buigen, hebben een bredere taak dan simpele CO2-reductie: zij dragen verantwoordelijkheid voor een duurzaam en schoon energiebeleid. En kernenergie hoort daar niet bij.