Erik Vos 2

De kritiek van Kester Freriks op In de Arena (CS 29-10) maakt de indruk dat hij het boek niet of slechts gedeeltelijk gelezen heeft. Hij verwijt mij geschiedvervalsing en baseert deze stelling op de onjuiste gedachte dat ik Ernst Toller in 1968 zou hebben geregisseerd. Dit is niet het geval. Liefst vijf maal noemt hij mij als regisseur van dat stuk en meer dan de helft van zijn artikel wijdt hij daaraan terwijl hij weet (of zou moeten weten) dat ik met die voorstelling niets te maken heb gehad. Dat hij daarnaast meer dan 16 aanwijsbare fouten in zijn verhaal en daaraan verkeerde gevolgtrekkingen verbindt die mij in een ongunstig daglicht stellen is voor mij inacceptabel.