Eén groot gesticht

Een schrijver die in zijn boek vele lagen van de maatschappij wil beschrijven worstelt altijd met het probleem hoe je daar een niet al te onlogische draai aan moet geven. Een personage dat zich tussen twee of drie klassen beweegt is nog wel aanvaardbaar te maken, maar iemand die de hele sociale ladder van dakloze tot popidool en staatshoofd afwerkt is in het werkelijke leven moeilijk voorstelbaar.

Maar goed, het dateert allemaal van lang geleden, want dit is een historische tentoonstelling die ophoudt in 1950. De raakvlakken met onze tijd zijn beperkt want in de laatste halve eeuw heeft er een ware cultuuromslag plaatsgevonden. Vrouwen zijn niet langer marginaal in de kunst, ze hebben hun plaats definitief veroverd. Op de Nederlandse kunstacademies is al jaren tegen de zestig procent van de studenten vrouw. In dat licht kan Elck zijn waerom gezien worden als een signaal van zelfvertrouwen, een feest van herinnering, een kroon op het werk van alle pioniers.

Aleksej Slapovski:

De zielsverwisseling. Uit het Russisch vertaald door Arie van der Ent. De Geus, 320 blz. ƒ49,90 (geb.)