`Bewerkte paddestoel nu harddrugs'

Door een beschikking van de Hoge Raad en een recent vonnis van de rechtbank in Den Bosch moeten `enig bewerkte' paddestoelen als harddrug worden aangemerkt en vallen zij daarom onder de strenge werkingssfeer van lijst 1 van de Opiumwet.

Dat stelt de Amsterdamse jurist D.J. Lok in een artikel in het Nederlands Juristenblad. Alleen de wetgever kan in die situatie verandering brengen door de `paddo's' op lijst 2 te zetten, waardoor er sprake is van een `milder regiem'. Dat leidt tot meer rechtszekerheid bij kwekers, eigenaren van smart shops en gebruikers, meent Lok. ,,Strafrechtelijk gezien zou ten aanzien van smart shops een soortgelijk beleid als ten aanzien van coffeeshops kunnen worden gevoerd.''

Aanleiding tot de beschikking van de Hoge Raad vormde een inval in een kwekerij in Kerkdriel in 1997, waarbij niet alleen gedroogde, gestampte en vermalen paddestoelen, maar ook verse en in etenswaren verwerkte in beslag werden genomen. Het klaagschrift van de kweker heeft uiteindelijk tot de beschikking van de Hoge Raad geleid.

In die beschikking heeft de Raad het zogeheten bewerkingscriterium uit de Opiumwet gehanteerd. Deze wet verbiedt onder de wet vallende middelen te bewerken, maar de verse paddestoel vormt geen middel dat onder de Opiumwet is gesteld, zegt Lok.

Los van de juridische argumenten is volgens Lok het criterium van de Hoge Raad van `enige bewerking' ook in de praktijk moeilijk hanteerbaar, omdat vrijwel iedere handeling met betrekking tot de verse paddestoel als een `tot een preparaat leidende bewerking' kan worden beschouwd.

Lok: ,,Het verschil tussen een verse paddestoel en een gedroogde paddestoel is namelijk vocht. Na het oogsten van de paddestoel begint deze zelfs van nature direct vocht te verliezen. Het is onmogelijk aan te geven op welk moment de paddestoel tijdens het drogen overgaat van een straffeloos product in een harddrug.''

Hoewel paddo's dus volgens de Hoge Raad als harddrugs moeten worden aangemerkt, worden ze in een toenemend aantal `smart shops' verkocht.