Allochtonenonderwijs

De heer Cornelissen geeft een nieuwe suggestie voor het stimuleren van de Nederlandse taal onder allochtonen (2 november). Hij stelt terecht dat belangrijk is dat allochtonen Nederlands leren, zodat hun kinderen zonder taalachterstand op school komen. Cornelissen gaat dan echter drie stappen verder door te stellen dat de culturele radio en tv-zenders (`in het allochtoons') afgeschaft dienen te worden en voorlichting door gemeenten slechts in het Nederlands gegeven mag worden.

Radio- en tv-uitzendingen in bijvoorbeeld het Turks of Marokkaans zijn er omdat Nederland een multiculturele samenleving is. Hierbij geldt dat het een grondrecht is eenieders cultuur te uiten. Zonder middelen hiervoor wordt men niet in staat gesteld het recht uit te oefenen en is dit recht `leeg'. Daarom wordt er van overheidswege voor gezorgd dat iedereen in vrijheid zijn cultuur kan uitdragen. De multiculturele samenleving is blijkbaar en spijtig genoeg aan Landsmeer, of in ieder geval aan Cornelissen, voorbijgegaan.

Gemeentelijke voorlichting heeft niet ten doel inwoners een bepaalde taal bij te brengen. In dat geval zouden deze folders en advertenties door een didact geschreven worden. Informatie van de gemeente in bijvoorbeeld Engels of Arabisch wordt geschreven door voorlichters omdat het tot doel heeft mensen voor te lichten. Over het verkrijgen van bepaalde subsidies, parkeermogelijkheden en bijvoorbeeld een taalcursus. Het geven van slechts Nederlandstalige voorlichting door gemeenten zal er ook op lange termijn niet zozeer toe leiden dat meer inwoners de Nederlandse taal machtig worden (men leest het gewoonweg niet) maar wel dat de gemeente met haar voorlichting maar een beperkt deel van haar bevolking bereikt. Het lijkt me dat dit ongewenst is en dat het bovendien integratie niet bevordert.