Akkoord opzet onderzoek Bijlmerramp

Het medisch onderzoek onder de omwonenden en hulpverleners van de Bijlmerramp begint na een vertraging van twee maanden over enkele weken. Het VU Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) zijn voor het grootste deel akkoord gegaan met de opzet.

Slachtoffers van de Bijlmerramp hebben jarenlang op dit onderzoek aangedrongen. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) weigerde aldoor hier aan mee te werken. Daarom gaan nu de VU en het OLVG het uitvoeren. Het onderzoek onder 5.000 omwonenden en hulpverleners, dat onder leiding staat van KLM Arbo Services, gaat 27 miljoen gulden kosten. De gemeente Amsterdam en het ministerie van Volksgezondheid betalen als opdrachtgevers het grootste deel. Volksgezondheid betaalt het deel voor de bewoners, de gemeente Amsterdam voor de meeste hulpverleners. Ook de KLM, vanwege de 350 KLM-medewerkers die worden onderzocht, draagt bij. Burgemeester Patijn van Amsterdam had in het voorjaar nog onenigheid met minister Peper (Binnenlandse Zaken) over het deel van de politie. Daarover is nu een akkoord bereikt. Het ministerie betaalt het onderzoek van de politie, aldus een gemeentewoordvoerder.

Alle deelnemers krijgen morgen een brief waarin staat dat ze tussen nu en september volgend jaar worden opgeroepen. Het medische onderzoek zal gaan plaatsvinden in het Prinsengrachtziekenhuis, een dependance van het OLVG. De artsen zullen de deelnemers een advies geven over een eventuele vervolgbehandeling.

De ziekenhuizen hadden tot dusver twijfels over het epidemiologische deel van het onderzoek. Om een eventuele relatie tussen de gezondheidsklachten en de Bijlmerramp aan te tonen is het nodig dat er een controlegroep wordt gevormd van mensen die niets met de ramp te maken hebben gehad.