ZORGWEKKEND

Rusland verkeert al sinds de communistische coup tegen Gorbatsjov in 1991 in een zorgwekkende toestand. Het in oppervlakte grootste land ter wereld, met een fors arsenaal aan kernwapens, kan een serieus gevaar voor de wereld zijn – als het tenminste echt misgaat. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd, ook niet bij de acute financiële crisis van 1998. Ofschoon de toestand stabiel lijkt, wil dat niet zeggen dat er geen gevaar dreigt. De huidige militaire campagne in de noordelijke Kaukasus lijkt vanuit Moskous oogpunt voorspoedig te verlopen. Maar mocht het Russische leger de strijd in Tsjetsjenië verliezen, dan kan dat leiden tot verdere politieke instabiliteit. Een stabiliteit die toch al staat of valt met de gezondheid van president Jeltsin. Bovendien zijn er volgend jaar presidentsverkiezingen. Kanshebbers zijn premier Poetin, de vorige premier Primakov en de Moskouse burgemeester Loesjkov.

De economie is verouderd; het land kampt met een enorme kapitaalvlucht en een gebrek aan buitenlandse investeringen. Corruptie, de onduidelijke belastingstructuur en de overdaad aan regels bemoeilijken een snelle verbetering.