WONDER VERBLEEKT

Ooit werd Tsjechië beschouwd als een van de meest stabiele en welvarende postcommunistische staten. Inmiddels wordt het land geplaagd door een relatief hoge inflatie (9,4 procent) en een werkloosheidspercentage van 8,8. Ook de sterke groei van het bruto binnenlands product, begin jaren negentig, staat in schril contrast met de verwachte 1,3 procent daling dit jaar. Wat ging er mis? Ook Tsjechië gaat gebukt onder de economische herstructurering. Een politieke en financiële crisis deed het land in 1997 bijna de das om. Gevolg: een sterke depreciatie van de munt en minder vertrouwen onder beleggers. De Centrale Tsjechische Bank telde drie miljard dollar neer, in een poging de munt te redden. Het mocht niet baten. Drie jaar later heeft de Tsjechische overheid nog altijd te veel invloed op de economie en is de toestroom van (buitenlandse) experts te gering. 1998 wordt wel getypeerd als `het jaar van de milde recessie' in Tsjechië.

In haar jaarlijkse rapportage tikte de Europese Commissie het voormalige economische wonder op de vingers. De kans dat het kandidaat-lid wordt gepasseerd door een nieuwkomer wordt niet geheel uitgesloten.