VS stellen beleid inzake sancties bij

Washington wijzigt het beleid ten aanzien van de sancties tegen het Joegoslavië van president Slobodan Miloševic: het stemt in met opheffing van de belangrijkste sancties als er in Joegoslavië eerlijke verkiezingen worden gehouden.

Dat maakte gisteren minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright bekend na overleg, in Washington, met een aantal leiders van de Servische oppositie.

Tot dusverre verbonden de Verenigde Staten de opheffing van de sancties met het lot van Miloševic: pas als hij zou zijn vertrokken zouden de sancties worden opgeheven. Albright zei gisteren: ,,We steunen de opheffing van het vliegembargo en het verbod op de levering van olieprodukten vanaf het moment waarop in Servië eerlijke en vrije verkiezingen worden georganiseerd.''

Aangesproken op de mogelijkheid dat die verkiezingen in het voordeel van Miloševic kunnen uitvallen, zei Albright dat dat een hypothetische mogelijkheid was. ,,Ik vind het heel, heel, heel moeilijk te geloven dat Miloševic eerlijke verkiezingen zou winnen. Als mijn grootmoeder wielen had, zou ze een fiets zijn.'' Een woordvoerder van haar ministerie zei dat ,,we het vooruitzicht dat Miloševic eerlijke verkiezingen wint zo vergezocht vinden dat het geen basis voor beleid kan zijn.''

De koerswijziging van de Amerikaanse regering kan worden beschouwd als een belangrijke stimulans voor de oppositie in haar pogingen, het regime in Belgrado te dwingen vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Het vooruitzicht van de opheffing van de sancties kan een belangrijk argument vormen om de druk vanuit de bevolking te vergroten.

Tegen Joegoslavië is een reeks van sancties van kracht. De belangrijkste is het embargo op de levering van olie en olieprodukten. Andere zijn het verbod op Belgrado te vliegen en de uitsluiting van Joegoslavië tot belangrijke financiële en monetaire instanties als de Wereldbank en het IMF.

Een van de partijen van de oppositie, de Servische Vernieuwingsbeweging (SPO) van Vuk Draškovic, liet gisteren weten op de eerstvolgende zitting van het parlement formeel om vervroegde parlementsverkiezingen te zullen vragen. Ook hier is sprake van een koerswending, want de SPO heeft zich tot dusverre – anders dan de oppositiecoalitie Alliantie voor Verandering – tegen verkiezingen verzet met het argument dat ze geen zin hebben zolang Miloševic president is. De partij van Miloševic heeft verkiezingen uitgesloten, maar gezegd een voorstel in overweging te zullen nemen als het officieel in het parlement wordt gedaan. (Reuters, AFP, AP)