Vlees met bijsluiter

HET IS AL WEER een paar jaar geleden dat Albert Heijn het nog kort tevoren exclusief aanbevolen Greenfieldsvlees uit Noord-Ierland uit de schappen haalde en Londense restaurants `Dutch beef' op het menu zetten. Het was het begin van de ontdekking van een epidemie die als gekkekoeienziekte (BSE) berucht zou worden en die, wegens de veronderstelde risico's voor de consument, leidde tot een Europees verbod op de import van Brits rundvlees. Deze zomer besloten de ministers van Landbouw van de Europese Unie het verbod, zij het onder strikte voorwaarden, op te heffen. Het gevaar, meenden zij, was geweken.

Maar zo eenvoudig is het niet als het vertrouwen in de voeding is beschaamd. Te veel schandalen hebben zich inmiddels voorgedaan waarbij de sector en de verantwoordelijke autoriteiten nalatigheid of erger kan worden verweten. Na de gekkekoeienziekte kwamen de varkenspest, de dioxinekippen en het rioolslib in veevoer. De, achteraf naïeve, overtuiging dat gras en maïs de bepalende ingrediënten zijn van de vee- en pluimveeindustrie bleek achterhaald. Een biefstuk en een ei behoeven intussen een bijsluiter.

De Fransen zijn niet overgevoelig wanneer het om het nemen van risico's gaat. Na de atoomramp in het Oekraïense Tsjernobyl sloeg in heel Europa de paniek toe, behalve in Frankrijk. Maar als de tournedos of entrecote niet langer te vertrouwen is, dreigt opstand. De Franse overheid was haar burgers voor. Zij liet haastig een team van wetenschappers vaststellen dat de Europese ministers ongelijk hadden en dat Brits vlees van de Franse markt moest worden geweerd. Daarmee plaatste Parijs zich buiten de Europese orde en rechtstreeks tegenover het land waarmee het juist de betrekkingen wil intensiveren, het Verenigd Koninkrijk van Tony Blair. Een zware crisis leek onvermijdelijk.

HET ZIET ER naar uit dat het gezonde verstand toch zegeviert. De Commissie zette een Europees team van wetenschappers op de kwestie dat na bestudering van de resultaten unaniem oordeelde dat de conclusies van de Franse collega's niet deugden. Het Europese comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Zijn eensgezindheid versterkte het gezag van de Commissie aanmerkelijk. Een oorlog der wetenschappers kon vervolgens worden voorkomen. Frankrijk toont zich bereid tot overleg en de Britten zijn daar gretig op ingegaan. Etikettering van goedgekeurd Brits vlees op de Europese markt lijkt, samen met andere maatregelen, een uitweg te bieden.

Als partijen in hun voornemen slagen om in de loop van volgende week tot een compromis te komen, is veel gewonnen. De winst zal worden gedeeld. De Britse regering heeft dan voor haar boeren een belangrijk afzetgebied terugveroverd, de Franse regering is extra succesvol geweest in haar verdediging van de volksgezondheid en de Europese Commissie heeft zich niet van de wijs laten brengen. Europa zal zichzelf mogen feliciteren.