VEEL RUZIES

Een kleine drie jaar geleden kwam er een eind aan de jarenlange heerschappij van ex-communist Ion Iliescu, die na Ceausescu's executie in 1989 in het plotselinge machtsvacuüm was gesprongen. Jaren waarin het Roemenië economisch niet voor de wind ging. Met het aantreden van de hervormingsgezinden zou alles anders worden, zo was de gedachte. Helaas: er werd vooral gedebatteerd en veel geruzied door de nieuwe coalitieregering, maar concrete resultaten bleven uit. De oorlog in Kosovo bracht de Roemeense economie nog een extra klap toe, toen de mogelijkheid om handel te drijven via de Donau onmogelijk werd door het puin dat de rivier na de NAVO-bombardementen blokkeerde. Vorig jaar bracht de Europese Commissie een vernietigend voortgangsrapport uit over kandidaat-lid Roemenië. Er was weinig vooruitgang geboekt op weg naar een markteconomie en de situatie van de 100.000 kinderen in tehuizen was eerder verslechterd dan verbeterd. Toch doet Roemenië het volgens de Europese Commissie goed op het gebied van de democratie; de uitnodiging dit jaar voor onderhandelingen over toetreding tot de EU kwam dus niet als een verrassing.