Schulden failliet Daewoo veel hoger

De schuldenlast van het failliete Zuid-Koreaanse industrieconglomeraat Daewoo is beduidend hoger dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat hebben regeringsfunctionarissen die zijn betrokken bij de afwikkeling van het faillissement gisteren verklaard. Onder supervisie van de overheid werken een groot aantal banken aan een herfinanciering van Daewoo. Daarbij is gebleken dat bij 8 van de 12 werkmaatschappijen van het bedrijf de schulden de bezittingen overtreffen. Het zou om een bedrag gaan van 12 miljard dollar (25 miljard gulden). In totaal bedraagt de schuld van Daewoo 72 miljard dollar. (AP)