`Met foute cijfers doe je de zaak geen goed'

Doet pensioengigant PGGM zijn gepensioneerden tekort? Sommige ouderen zeggen van wel, PGGM weet zeker van niet. ,,Dat verhaal zat er echt naast'', vindt voorzitter De Beus.

De Belangenvereniging van Gepensioneerden PGGM kritiseerde afgelopen vrijdag haar eigen pensioenfonds. Het fonds (92 miljard gulden vermogen, beheerd voor de sectoren zorg en welzijn) zou gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden tekortdoen doordat de verhoging van pensioenen in weerwil van toezeggingen al jaren achterblijft bij de loonstijgingen (zogeheten indexatie). Ook is de vereniging, die vrijdag voor het eerst, en met drie leden, in de raad van advies (84 zetels) van PGGM zat, ontevreden over de invloed van gepensioneerden in het bestuur van het fonds, dat het domein is van werkgevers en werknemers. Vijf vragen aan directievoorzitter D. de Beus van PGGM.

Voelt u zich aangesproken door de kritiek?

,,Ik was er niet geheel gelukkig mee. Zaterdag stond er een grafiek in uw krant waaruit je kon afleiden dat er sprake was van een achterstand van de verhoging van de pensioenuitkeringen bij de algemene loonstijging in de sector. Dat verhaal zat er echt naast. Sinds 1990 is de gemiddelde algemene loonstijging in de sector 28 procent, het gemiddelde PGGM-pensioenrecht is in die periode met 36 procent gestegen. Als je dat inclusief de AOW bekijkt, dan is de stijging van het totale pensioeninkomen 30 tot 33 procent. Er is absoluut geen sprake van een achterstand. Op grond van mijn contacten met gepensioneerden kan ik zeggen dat ons verhaal ook heel goed overkomt.''

Heeft u een verklaring voor het verschil in percentages en percepties?

,,Hun cijfers zijn dubbel fout. Zij gebruiken de mediaan van de loonontwikkeling van 4,3 procent, maar dat percentage komt uit het premiebeleid, niet de indexatie. Op de vergadering van de raad van advies afgelopen vrijdag zijn hun cijfers mij niet duidelijk geworden en ik vind het jammer als dit een eigen leven gaat leiden. Dit zal zeker aanleiding zijn om verder met hen te praten en in de raad van advies nog eens door te nemen hoe de echte cijfers eruit zien. Je kunt in algemene zin een discussie voeren over de indexatie, maar wat zijn de feiten? Daarover kunnen geen verkeerde verhalen verschijnen.''

Een ander kritiekpunt is de inspraak. Waarom gaat PGGM niet wat verder met invloed van gepensioneerden dan het convenant dat de ouderenorganisaties anderhalf jaar geleden met werkgevers en werknemers hebben gesloten, bijvoorbeeld door gepensioneerden zetels in het bestuur te geven?

,,De belangenvereniging heeft 1.600 leden, dat is ten opzichte van het aantal gepensioneerden van PGGM vrij bescheiden en voldoet bijvoorbeeld niet aan de eis dat 5 procent vertegenwoordigd moet zijn. Maar PGGM heeft willen inspelen op het convenant. De SER heeft erkend dat de raad van advies, een klankbord voor het bestuur, daar een geschikte infrastructuur voor is. Als wij ons formeel zouden hebben opgesteld, zouden zij er niet ingekomen zijn. Het convenant heeft aan de paritaire samenstelling van het bestuur met werkgevers en werknemers niet getornd. Deze vertegenwoordiging komt tegemoet aan de klankbordfunctie. Wij zitten precies op de lijn van het convenant, het moet nog ingroeien.''

Ziet u de kritiek van de Belangenvereniging als signaal dat de ouderen zich in de pensioenwereld agressiever opstellen in de onderhandelingstrijd om de verdeling van de rendementen op de ruim 800 miljard gulden vermogen die de pensioenfondsen beheren?

,,Dit is niet de vorm. Op deze manier bereik je er weinig mee, met foute cijfers komen doet je zaak geen goed. Dat gepensioneerden het met nadruk volgen is volstrekt begrijpelijk, maar je moet niet praten in termen van agressiviteit maar van assertiviteit.''

De deur voor verder overleg gaat niet dicht?

,,Nee, maar het zal zeker aan de orde komen hoe je in de toekomst met elkaar om moet gaan. Hoe voorkomen wij verwarring? Dit is onnodig, over feiten hoef je niet te bakkeleien.''