Korthals: Geen overhaaste wet pedoseksuelen

Minister Korthals (Justitie) weigert toe te geven aan de druk van de Tweede Kamer om snel met vergaande wetswijzigingen te komen om de maatschappij te beschermen tegen recidiverende pedoseksuelen.

Dat bleek gisteravond tijdens de afwikkeling van het debat over de begroting van Justitie. Korthals zei de zorg van de Kamer te delen, ,,maar de problematiek leent zich niet voor snelle besluiten. Dat dient eerst zorgvuldig te worden onderzocht. De huidige wetgeving is niet zomaar tot stand gekomen. Het kan niet de bedoeling zijn om wetgeving over wetgeving te laten buitelen'', aldus Korthals. Naar zijn mening ,,is de door de Kamer ingeslagen richting niet de goede''.

De fracties legden hun wensen en eisen neer in 25 moties, waarvan er 16 van de coalitiepartijen kwamen, volgens CDA-woordvoerder Van de Camp ,,uniek'' in de parlementaire geschiedenis. Met de moties geeft de Kamer over de gehele breedte aan dat de bewindsman op allerlei terreinen te terughoudend is.

Het belangrijkste twistpunt in het debat betrof de verlenging van de proeftijd, waaraan zedendelinquenten zouden moeten worden gebonden. Bij gevangenisstraffen van meer dan drie jaar is die proeftijd niet mogelijk, maar de fracties van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks willen voor voormalige ter beschikking gestelden een proeftijd invoeren variërend van vijf tot vijftien jaar. Korthals voelt daar niets voor. ,,Het moet allemaal wel proportioneel zijn.'' Hij wijst er op dat meer dan negentig procent van de recidiven plaats heeft binnen drie jaar na ontslag uit de gevangenis. Kalsbeek en Nicolaï (VVD) menen dat een pedoseksueel vaak pas na langere tijd in de oude fout vervalt, ook al is dat maar in twintig procent van de gevallen. De minister wil afwachten wat de evaluatie van de huidige tbs-maatregel uitwijst. Die wordt eind volgend jaar verwacht. ,,Als dan blijkt dat drie jaar te kort is, zal ik die termijn wijzigen.''

Het volgen van ex-gedetineerden kan volgens Korthals beter door eisen te stellen aan de vervroegde vrijlating. De rechter kan op dat moment bepalen of het nodig is iemand in de gaten te blijven houden. Het innemen van medicijnen die lustgevoelens onderdrukken kan een voorwaarde zijn om op vrije voeten te komen.

CDA-woordvoerder Van de Camp wil dat de minister bepaalde delinquenten onder dwang dergelijke medicatie laat nemen, maar weet niet of dit zich verdraagt met de Grondwet. Van de Camp staat op dat punt volstrekt alleen. Nicolaï: ,,Van z'n levensdagen geen dwangmedicatie.''

De minister is er wel voorstander van om DNA-materiaal van pedoseksuelen in een DNA-databank op te slaan. Dat vergroot de pakkans wanneer zij weer in de fout gaan en kan preventief werken, meent Korthals. Hij vindt het echter te ver gaan om van alle veroordeelden en verdachten DNA-materiaal af te nemen, zoals de VVD-fractie wil.

,,Dat zou betekenen dat je voor de diefstal van een rolletje drop al lichaamsmateriaal moet afstaan. Daar voel ik niets voor.''