IJzeren Rijn

In NRC Handelsblad van 27 oktober wordt gemeld dat de Havenschepen van Antwerpen de heer Delwaide, een zeer spoedige heropening van de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Roergebied wenst voor zo'n vijftien treinen per dag. De mogelijk heropening van die spoorlijn heeft wat opwinding in bestuurlijke kringen in Weert teweeg gebracht. Hoewel de doorsnijding van Weert geen enkele gelijkvloerse kruising met het wegverkeer kent, ziet men daar toch liever de treinen door Eindhoven, Helmond en Venlo rijden. Daartoe is zelfs een voorstel gedaan om bij Budel een boog aan te leggen die de treinen uit België naar Eindhoven kan leiden, waar dan overigens ook weer een boog nodig is om de tocht in de richting Venlo te kunnen voortzetten.

De ironie van dit voorstel is dat enige jaren geleden de spoorlijn Neerpelt-Valkenswaart-Aalst/Waalre- Eindhoven is afgebroken. Die zou inderdaad een moeiteloze reis van Antwerpen naar Venlo hebben mogelijk gemaakt.

In het bericht werd ook weer melding gemaakt van de doorsnijding van het natuurreservaat Meinweg bij Vlodrop door de IJzeren Rijn. De doorsnijding zelf is ook maar betrekkelijk. Die spoorlijn loopt namelijk dicht langs de rand van het gebied.

Toch is het opmerkelijk dat hier zoveel drukte over wordt gemaakt. Een spoorlijn is zoals de praktijk heeft geleerd een aanzienlijk geringere storing van de natuur dan een weg. Of is er iemand die beweert dat natuurmoment het Naardermeer ernstig wordt aangetast door de spoorbaan Amsterdam-Amersfoort die er dwars door heen loopt. Toen de lepelaarskolonie daar nog verbleef was een van de zekerste manieren om die te zien te krijgen een treinkaartje kopen!