FORSE TWISTEN

De drie Transkaukasische republieken (Azerbajdzjan, Georgië en Armenië) verschillen onderling sterk. Armenië en Georgië zijn oude christelijke beschavingen, die onderling slechts beperkte contacten onderhielden. Georgië was eeuwenlang verdeeld in kleine prinsdommen. Het islamitische Azerbajdzjan is beïnvloed door Arabische en – vooral – Turkse moslims. Vanaf de achttiende eeuw vergrootte Rusland zijn invloed in de Kaukasus. Op een korte periode in de jaren twintig na zijn de landen sindsdien niet meer onafhankelijk geweest. De komst van het communisme bracht een grote mate van industrialisatie met zich mee. Na 1991 kampten de landen met forse onderlinge en interne twisten, wat de economische ontwikkeling geen goed heeft gedaan.

Georgië Het door etnisch geweld verscheurde Georgië is een land in ontreddering. Er werd oorlog gevoerd tegen de Osseten en de Abchaziërs en de Georgiërs vochten onderling een burgeroorlog uit. Maar de partij van de man die het land al jaren leidt, Gorbatsjovs minister van Buitenlandse Zaken Edoeard Sjevardnadze, blijft na de parlementsverkiezingen van afgelopen weekeinde aan de macht. Niettemin wordt voor de komende jaren economische groei verwacht in het straatarme land. Verdergaande privatiseringen, toename van investeringen en stabilisering van de landbouw moeten hiervoor zorgen.

Azerbajdzjan Het grootste en rijkste Transkaukasische land heeft tevens de meest homogene bevolkingssamenstelling. Het grote probleem is de Armeense enclave Nagorny Karabach, waar van 1988 tot 1994 een oorlog woedde en dat sindsdien door de Karabach-Armeniërs wordt beheerst. Het land leunt sterk op de rijkdom aan olie in de Kaspische Zee.

Hierdoor zijn de economische vooruitzichten gunstig, maar doordat het de omliggende landen minder goed gaat, zullen andere sectoren van de economie minder bloeien. De wankele politieke stabiliteit loopt gevaar door de zwakke gezondheid van president Alijev.

Armenië Het bloedbad in het Armeense parlement vorige week heeft de toch al nijpende situatie in het land er niet rooskleuriger op gemaakt. Aanvankelijk werd een groei van de economie verwacht door het aanstaande akkoord met Azerbajdzjan over de enclave Nagorny Karabach, maar door de moord op een deel van de politieke top gaan de Armeniërs mogelijk een nieuwe periode van geweld en instabiliteit tegemoet.

Het conflict om Karabach houdt de grenzen van Armenië met de belangrijkste buurlanden – Azerbajdzjan en Turkije – dicht, hetgeen de ontwikkeling van de Armeense economie in de weg staat.