Aandeel loonkosten onder de loep

De hoogte van de loonkosten, uitgedrukt in de zogenoemde arbeidsinkomensquote (aiq), wordt tegen het licht gehouden. Het ministerie van Sociale Zaken wil met steun van de sociale partners dat het Centraal Planbureau (CPB) goed kijkt naar het effect van de dienstensector op de arbeidsproductiviteit.

De quote geeft aan welk deel bedrijven kwijt zijn aan loonkosten. Een hogere quote zet de bedrijfswinsten onder druk en dat is slecht voor de werkgelegenheid. Het getal speelt daarom een belangrijke rol in de discussie over welke loonstijging nog verantwoord is. ,,Wij hebben het CPB verzocht nog eens te kijken naar het belang van de aiq als graadmeter voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De aiq stijgt momenteel maar de werkgelegenheid groeit ook door'', aldus een woordvoerster van het ministerie. De Sociaal Economische Raad (SER) gaat ervan uit dat voor een gezonde economische ontwikkeling de aiq rond de 80 moet liggen. Dit jaar loopt hij op naar 82,9 en de verwachting is dat hij verder stijgt naar 83,7. (ANP)