Zeven landbouwgifstoffen toegestaan

Zeven van de 42 soorten gewasbeschermingsmiddelen, die aanvankelijk per 1 januari 2000 zouden worden verboden, mogen onder bepaalde voorwaarden toch tijdelijk worden gebruikt. Het gaat om middelen die onmisbaar blijken voor de teelt van fruit, bloembollen, aardappelen, kasgroente, kasbloemen en andere gewassen. Minister Pronk (Milieu) en staatssecretaris Faber (Landbouw) hebben hiertoe gisteren besloten. De tijdelijke verlenging geldt voor carbaryl, chloorpyrifos, fenbutatin, mevinfos, penconazol, pirimifos en simazin. (ANP)