Wereldwijde gedragscode voor bedrijven

Zakelijke en politieke leiders hebben gisteren in New York een gedragscode gepresenteerd voor bedrijven over onder meer mensenrechten, gelijke kansen voor werknemers en veiligheid op het werk. De code wordt gesteund door topmannen als John Smith van General Motors en verder door Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties en Pierra Sane, de hoogste functionaris van Amnesty International. Kofi Annan probeert al twee jaar het bedrijfsleven ervan te overtuigen dat ze zich aan gedragscodes moeten houden, inclusief bepalingen van tot nu toe grotendeels genegeerde VN-richtlijnen over arbeidsverhoudingen en mensenrechten. ,,Het was lange tijd in de mode bij bedrijven om te zeggen dat ze er alleen voor de aandeelhouders waren'', zei Annan. ,,Tegenwoordig begrijpen verlichte zakenmensen dat hun reputatie en ook hun winsten onlosmakelijk verbonden zijn met goed maatschappelijk gedrag.'' (AP)