VROM: extra havengebied noodzakelijk

De groei van de activiteiten in de Rotterdamse haven kan niet alleen worden opgevangen door efficiënter gebruik van het bestaande havengebied. Ook bij optimale benutting is uitbreiding van de Rotterdamse haven in zee noodzakelijk, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Rijkswaterstaat, het ministerie van VROM en de Milieudienst Rijnmond. Volgens de onderzoekers kan niet lang meer worden gewacht met de voorbereidingen voor extra havengebied.

De uitkomst van het onderzoek is pikant omdat VROM-minister Pronk tot nu toe één van de felste tegenstanders was van snelle uitbreiding van het havengebied in zee (een Tweede Maasvlakte). Pronk is van mening dat beter gebruik van de bestaande haventerreinen in Rotterdam en inzet van de havens in onder andere Zeeland zeker de eerste jaren voldoende soelaas kunnen bieden.

Die conclusie wordt nu door de onderzoekers van zijn eigen ministerie tegengesproken: weliswaar biedt het bestaande havengebied nog mogelijkheden om uit te breiden, maar die zijn ontoereikend. Er is slechts zo'n 500 hectare beschikbaar. Het gebied helemaal volbouwen zou ontoelaatbare gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat rondom de haven. Uitbreiding van de oude havenbekkens, Botlek, Europoort en de huidige Maasvlakte kost 4,5 miljard gulden. Overheid en bedrijfsleven moeten dat samen opbrengen.

Belangrijk is volgens de onderzoekers dat snel een start wordt gemaakt met de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Eerder dit jaar maakten de ministers Netelenbos (Verkeer) en Pronk juist bekend dat eerst alle ruimte op het bestaande haventerrein optimaal wordt benut en dat pas daarna, afhankelijk van de vraag, tot de aanleg van een tweede Maasvlakte kan worden overgegaan.