Voorzitter spreekt Kamer vermanend toe

Tweede-Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven heeft de Kamerleden gisteren tijdens het vragenuurtje opgeroepen de orde te bewaren. De voorzitter ergerde zich aan het geroezemoes van de Tweede-Kamerleden, die op grote schaal met elkaar in gesprek gingen.

,,Collega's'', zo sprak de voorzitter, ,,ik dacht even dat u zich mijn woorden van vorige week nog herinnerde en ook dat u mijn brief had gelezen, want bij de eerste ronde van het vragenuur zat u keurig in de bankjes en praatte u niet onderling. Ik zie nu dat u dit goede gedrag alleen bij het vorige onderwerp kon opbrengen. Dat is zeker niet de bedoeling.''

Het is niet voor het eerst dat parlementariërs in en vooral áchter de vergaderzaal, in de wandelgang, het vragenuurtje aan zich voorbij laten gaan. Maar gisteren was uitzonderlijk.

Eerst luisterden de Kamerleden ademloos toe hoe minister Peper (Binnenlandse Zaken) antwoordde op vragen over berichten dat hij als burgemeester misbruik zou hebben gemaakt van overheidsgelden. Maar de minister was nog niet klaar of velen gingen in onderling gesprek. Waarna Kamervoorzitter van Nieuwenhoven ingreep.

De voorzitter had de parlementariërs vorige week al geattendeerd op de klachten van televisiekijkers, die het vragenuurtje thuis door het geroezemoes niet goed kunnen volgen. Of de leden zich daar in hun eigen fractie nog eens op wilden bezinnen, om vervolgens bij het vragenuurtje zelf ,,een beetje te letten op het decorum''.