Dit is een artikel uit het NRC-archief

Vluchtelingen

SFOR

De internationale vredesmacht in Bosnië, SFOR, zal uiterlijk in april 2000 worden teruggebracht met éénderde van het huidige aantal manschappen. Op dit ogenblik heeft de vredesmacht 30.000 man onder de wapenen. De reductie wordt gemotiveerd met verwijzing naar de toegenomen stabiliteit in Bosnië, de geleidelijke terugkeer van vluchtelingen en de grotere bewegingsvrijheid. (Reuters)