Sautter volgt Strauss-Kahn op als minister

Het plotselinge vertrek van sleutelminister Dominique Strauss-Kahn, gisteren, heeft in Frankrijk vooral geleid tot teleurstelling. De minister van financiën, aan wie veel van Frankrijks economische succes wordt toegeschreven, is opgevolgd door de staatssecretaris voor begrotingszaken Christian Sautter.

In de Franse pers werden gisteren en vandaag vragen gesteld als: Hoe kon hij meewerken aan de valsheid in geschrifte waarvan hij wordt verdacht? Wie moet vertrouwen hebben in de Franse politiek als zelfs de moreel zuiver geachte Jospin omringd is door mensen met een besmet blazoen?

,,DSK was waarschijnlijk de beste minister van Financiën in vele jaren'', meent de krant Les Echos, de Franse dochter van de Financial Times. Het blad zet de toon van de meeste commentaren uit de hoek van het bedrijfsleven: jammer dat hij weg is, met hem konden wij zaken doen. Toch sloot de beurs van Parijs gisteren uiteindelijk hoger. De snelle vervanging door de degelijke staatssecretaris van begrotingszaken Sautter droeg daar waarschijnlijk toe bij.

Na afloop van de wekelijkse ministerraad sprak de nieuwe minister vanmiddag over een 'ontroerende' ervaring, voor het eerst om de tafel zonder Dominique Strauss-Kahn. Sautter noemde diens bijdragen in de raad steeds ,,vol ideeën, genereus en dynamisch''. De commentaren in de Franse pers, van links tot rechts, constateren dat Jospin een essentiële figuur is ontvallen die de linkse coalitie op koers hield.

Enkele dagen voor het al twee jaar slepende schandaal rond het socialistische ziekenfonds MNEF zijn ondergang bracht, zei de als altijd positieve Strauss-Kahn in het katholieke dagblad La Croix: ,,Als we geen fouten maken kunnen we binnen tien jaar volledige werkgelegenheid bereiken''. Het tweede deel van de uitspraak kan blijven gelden, al schrijven veel commentaar-schrijvers vandaag de eindelijk ingetreden daling van de Franse werkloosheid toe aan Strauss-Kahns vermogen tot optimisme. Dat zou het bedrijfsleven hebben aangezet tot investeringen.

Premier Jospin wordt algemeen `een gehandicapt minister-president' geacht. Hij kon gistermiddag, na het aftreden van de minister, in de Assemblée Nationale zijn aanspraak op morele zuiverheid volhouden. Hij sprak de hoop uit dat Strauss-Kahn ,,weer snel in ons midden zal zijn'' zonder te zeggen of dat midden de Kamer of de regering betrof. In de Franse media wordt veel gewezen op de voor Tony Blair belangrijke Britse minister van handel Mandelson die een jaar na diens aftreden om een kwestie van zakenethiek ook terugkeerde, zij het op het gevoelige ministerie voor Noordierse zaken.

Jospin liet het aan de minister van Justitie, Elisabeth Guigou, over uit te leggen dat de plotselinge overplaatsing van een rechter van instructie, verantwoordelijk voor het onderzoek naar de MNEF, op puur toeval berustte.

De regering profiteert vooral van het als ,,moedig maar onvermijdelijk'' geachte aftreden van Strauss-Kahn. Dat staat in contrast met het slepende verzet van de neo-gaullistische burgemeester van Parijs, Jean Tiberi, die wordt verdacht van onoirbare praktijken, vooral tijdens het burgemeesterschap van Chirac.