`Prinsjesdag een week vroeger'

Hans Blankert heeft gisteren bij zijn aantreden als voorzitter van NOC*NSF voorgesteld volgend jaar het tijdstip van Prinsjesdag een week te vervroegen. Op de vaste dag, de derde dinsdag in september, zijn in 2000 namelijk de Olympische Spelen in Sydney bezig.

Volgens Blankert hoeven door de verplaatsing kroonprins Willem-Alexander, lid van het IOC, en aanwezige kabinetsleden niet meteen na de opening van de Zomerspelen naar Nederland te reizen voor het bijwonen van de opening van het parlementaire jaar. Blankert zal zijn voorstel officieel per brief bij premier Kok indienen.

Erica Terpstra, Tweede-Kamerlid en bestuurslid van NOC*NSF, sprak gisteren over ,,een origineel idee'' van Blankert. Maar ze acht de kans op een verschuiving uitgesloten, omdat voor een wijziging van het tijdstip van Prinsjesdag de grondwet zal moeten worden veranderd en dat is volgens Terpstra niet mogelijk voor volgend jaar september. De Tweede-Kamerfractie van de SGP reageerde afwijzend op het voorstel van Blankert, omdat ,,er sprake zou zijn van een omgekeerde wereld als staatszaken moeten wijken voor de sport''. Het tijdstip kan weliswaar in sommige gevallen bij gewone wet naar voren worden gehaald, aldus een woordvoerder. ,,Maar dat geldt alleen in het kader van Europese samenwerking.''

Blankert (59) volgde Joop van der Reijden op als voorzitter van NOC*NSF. In mei stemde de algemene vergadering van de sportkoepel al in met zijn benoeming. ,,Deze functie ligt mij'', legde Blankert gisteren uit. ,,Ik vind besturen leuk en ik vind sport leuk. Sport wordt maatschappelijk steeds belangrijker. Daar liggen uitdagingen.'' Vrijdag neemt Blankert afscheid als voorzitter van de VNO-NCW. Hij zei parallellen te zien tussen de werkgeversorganisatie en NOC*NSF. ,,Daar had ik met 160 branches te maken, hier met negentig sportbonden.''

Blankert, die basketbal en hockey heeft beoefend en tegenwoordig golft, kreeg aan het einde van de najaarsvergadering de hamer overhandigd van Van der Reijden. De scheidende interim-voorzitter werd voor zijn werk door een aantal sprekers gecomplimenteerd. Hij was geraakt. ,,Ik vond het hier in het begin een enorme padvindersclub. Ik zal deze club missen.''

NOC*NSF presenteerde gisteren ook een banenplan voor de sportverenigingen. Professionele krachten moeten de clubs gaan bijstaan in het verenigingsmanagement. Volgens een grootscheeps onderzoek blijkt daaraan grote behoefte te zijn. Voorlopig gaat NOC*NSF uit van 2.700 fulltime-banen. Uiteindelijk moet dat aantal naar 5.000 groeien. De kosten voor het realiseren van het plan zouden door de lokale overheden en de verenigingen zelf moeten worden betaald. De clubs wordt geadviseerd via contributieverhoging aan het benodigde geld te komen.