Overname De Limburger op losse schroeven

De overname van het regionale dagblad De Limburger door het Telegraaf-concern staat op losse schroeven. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vindt dat de Amsterdamse uitgever met de acquisitie een bijna-monopolie in Limburg verwerft en stelt nader onderzoek in.

De Telegraaf krijgt op de regionale lezers- en adverteerdersmarkt een zeer dominante positie, omdat het bedrijf ook het Limburgs Dagblad uitgeeft. Op de markt van regionale dagbladen heeft De Telegraaf met de overname vrijwel 100 procent van de lezersmarkt in handen. Maar zelfs als de landelijke dagbladen worden meegeteld, stelt de NMa, beschikt De Telegraaf over een regionaal marktaandeel van 80 procent van de lezers doordat de gelijknamige landelijke ochtendkrant in de provincie Limburg een erg sterke positie heeft. Ook de positie van de nieuwe combinatie op het gebied van kabelkranten, huis-aan-huis-bladen, verspreiding van drukwerk en regionale radio en televisie wordt bij het onderzoek betrokken.

De verschuivingen zijn het gevolg van de begin september aangekondigde verkoop door uitgever VNU van zijn regionale dagbladen aan concurrent Wegener Arcade. Onderdeel van de transactie was doorverkoop van VNU-krant De Limburger aan De Telegraaf. Twee weken geleden werd de NMa ook de positie van Wegener onder de loep neemt.