KLPD ressorteert onder Peper

De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een wijziging van de Politiewet, die er in voorziet dat het beheer over het Korps landelijke politiediensten (KLPD) door de minister van Justitie wordt overgedragen aan zijn collega van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die overdracht zou binnen vijf maanden gerealiseerd moeten zijn, zo stond in het regeerakkoord, maar heeft uiteindelijk bijna anderhalf jaar gevergd, onder meer omdat het korps kampt met organisatorische en personele moeilijkheden, maar daarnaast in financiële nood verkeert.