Klimaatconferentie worstelt met Kyoto-verplichtingen

Droogte, overstromingen, ziektes en milieu-aantasting zullen waarschijnlijk toenemen, tenzij regeringen zich harder inspannen om de emissies van broeikasgassen te verminderen. Experts van de Verenigde Naties gaven die waarschuwing gisteren op een klimaatconferentie in Bonn over de uitwerking van de Kyoto-afspraken van eind 1997.

Maar de ministers van 150 landen die aan de conferentie deelnemen gaven nog geen teken van overeenstemming over de aanpak van het broeikasprobleem. Vooral tegenstellingen tussen de Verenigde Staten, de Europese Unie en de ontwikkelingslanden over de vraag hoe en wanneer de beloften van Kyoto worden ingelost, kleuren de discussie.

,,We zijn nog ver verwijderd van enig optimisme'', zei Klaus Töpfer, hoofd van het Milieuprogramma van de VN. ,,Klimaatverandering is de meest dringende uitdaging die het overleven van hele gemeenschappen, de natuur en ecosystemen over de hele wereld bedreigt.'' Kernpunt in de onderhandelingen is het akkoord dat in 1997 in het Japanse Kyoto werd bereikt, waarbij de industriële landen zich verplichtten hun emissies van broeikasgassen in de periode 2008 tot 2012 te verminderen tot 5 procent beneden het niveau van 1990. Snelle actie om dat te bereiken is nodig, omdat de uitstoot van vervuilende gassen zoals kooldioxyde (CO2) in veel ontwikkelde landen toeneemt, ook in de Verenigde Staten.

De meeste wetenschappelijke deskundigen zijn het erover eens dat de broeikasgassen – vooral veroorzaakt door het verbranden van steenkool en het verbruik van brandstoffen uit aardolie – de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van het aardoppervlak. Daarvan wordt een verstoring van de balans in de natuur verwacht waardoor milieurampen steeds vaker zullen toeslaan.

,,Onze wetenschap is niet langer of dit gevolg optreedt, maar wanneer'', zei de Britse vice-premier John Prescott in Bonn. ,,Zoals verlies van tropische regenwouden, droogte en hongersnood in dorre gebieden, overstromingen in kustgebieden, de bedreiging van kleine eilandstaten, de verbreiding van ziektes als malaria.''

Satu Hassi, de Finse minister van Milieuzorg en voorzitter van de EU-delegatie, zei dat de Unie een leidende rol wil spelen in de aanpak en het Kyoto-verdrag eerder in werking wil laten treden dan 2002. Maar de Amerikaanse onderminister voor Wereldproblemen, Frank E. Loy, benadrukte dat Washington een overeenkomst wil die aanvaardbaar is voor het Congres, in plaats van een ,,snel akkoord''.

,,Landen moeten in het internationale overleg akkorderen wat ze thuis geratificeerd kunnen krijgen'', aldus Loy, die een ,,kosteneffectieve'' oplossing van het probleem nastreeft: ,,de beste milieuwinst voor elke dollar, euro of yen.'' De conferentie in Bonn is de vijfde in een serie, die begon met de Klimaattop in Rio de Janeiro in 1992. (AP)