Fransen en Britten willen vleescrisis snel beëindigen

Frankrijk en Groot-Brittannië willen zo snel mogelijk een einde maken aan de crisis over Brits rundvlees. Groot-Brittannië is gisteren Frankrijk tegemoetgekomen door in te stemmen met onderhandelingen over extra voorwaarden voor Brits exportrundvlees.

Na meer dan drie uur overleg verklaarden Europees commissaris Byrne (Volksgezondheid), de Britse minister van Landbouw Brown, zijn Franse collega Glavany en de Franse staatssecretaris van Volksgezondheid Gillot gisteravond een methode te hebben gevonden om snel een akkoord te bereiken. Franse en Britse experts gaan vrijdag samen met vertegenwoordigers van de Europese Commissie praten over Franse eisen ten aanzien van de mogelijkheid om Brits rundvlees te kunnen herkennen, testen waaraan het vlees onderworpen moet worden, etikettering van het vlees en controles van vleesproducten. Frankrijk wil vooral dat Brits vlees als zodanig herkenbaar is, zodat de consument kan bepalen of hij het wil kopen of niet.

De bereidheid van Groot-Brittannië om over extra voorwaarden te praten betekent voor Frankrijk besparing van gezichtsverlies na de conclusie van een internationaal gezelschap wetenschappers afgelopen vrijdag dat het ten onrechte de invoer van Brits rundvlees verbiedt. Groot-Brittannië heeft er aan de andere kant belang bij dat het conflict snel van tafel verdwijnt. Frankrijk, omdat uitvoering van een besluit van de Europese Unie om Parijs voor het Europese Hof van Justitie te dagen, tot gevolg zou hebben dat de zaak zich nog jaren voortsleept.

De Britse minister Brown zei gisteravond dat de onderhandelingen gaan over ,,technische toepassingen'' en Eurocommissaris Byrne verklaarde dat gesproken moet worden over ,,verduidelijking'' van voorwaarden. In een gezamenlijke verklaring staat dat de betrokkenen ,,een gemeenschappelijke wil hebben de gezondheid van onze burgers te garanderen''.

Frankrijk was de grootste markt voor Brits rundvlees voordat de gekkekoeienziekte (BSE) in 1996 leidde tot een exportverbod. Afgelopen zomer beslisten de EU-ministers van Landbouw dat de export van Brits rundvlees met ingang van 1 augustus weer op gang kon komen. Er mag slechts vlees worden uitgevoerd dat aan de EU-eisen voldoet. Frankrijk weigerde echter Brits vlees toe te laten nadat een Frans wetenschappelijk rapport concludeerde dat het exportvlees toch nog een gevaar voor de volksgezondheid kon opleveren. Een internationale groep wetenschappers stelde afgelopen vrijdag in een advies aan de Europese Commissie vast dat de Fransen verkeerde conclusies hadden getrokken.

Als een akkoord wordt bereikt over extra eisen waaraan het Britse vlees moet voldoen, blijft nog het probleem dat Duitse deelstaten zich tegen opheffing van het embargo verzetten. Blijft de Bondsraad de invoer tegenhouden, dan riskeert Duitsland hoge boetes van de Europese Commissie en een klacht bij het Europese Hof.