Formatie op Antillen nu `vrijwel rond'

De Nederlandse Antillen hebben volgens een woordvoerder van het Antillenhuis ,,zo goed als zeker'' een nieuw kabinet. Dit komt onder leiding te staan van Miguel Pourier (60) van de Partido Antia Restructera (PAR).

Ex-oppositiepartij PAR, de socialistische partij MAN, de arbeiderspartij FOL en de Nationale Volkspartij PNP zijn de voornaamste partijen in de zeven partijen tellende coalitie. Het is nog niet bekend wie de ministers zullen zijn. Pourier is de opvolger van Suzy Camelia-Römer van de National Volkspartij PNP, wier kabinet half oktober viel nadat de drie coalitiepartijen het niet eens werden over de noodzakelijke bezuinigingen. Pourier kreeg als formateur de opdracht een regering te creëren met ,,een zo breed mogelijke basis''.

Pourier was eerder premier van de Antillen. Hij kwam in 1994 aan de macht na een spectaculaire zege van de PAR bij de parlementsverkiezingen. Vier jaar later moest zijn ministersploeg het veld ruimen, toen de PAR een zware stembusnederlaag leed.

Pourier, een op Bonaire geboren fiscaal jurist die in Rotterdam en Tilburg studeerde, heeft altijd gepleit voor ,,onvermijdelijke saneringen bij de overheid en het afstoten van rijkstaken''. Hij streefde ernaar te voldoen aan de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Zijn opvolger Römer oordeelde dat de IMF-eisen ,,niet heilig'' waren. Maar nadat de schulden van de Antillen de laatste tien jaar van 1,5 naar 3,5 miljard waren opgelopen, begreep ze dat harde ingrepen noodzakelijk waren. Ze stelde dit jaar de commissie-Tromp in, die ingrijpende besparingen voorstelde. In het bijzonder de meeregerende vakbondspartij PLKP van Errol Cova verzette zich tegen die plannen, waardoor de coalitie vorige maand stuk liep.

De kabinetscrisis op de Antillen leidde vorige maand tot fundamentele beschouwingen over de financiën van de vijf eilanden. In een interview met NRC Handelsblad pleitte staatssecretaris Gijs de Vries (Koninkrijkszaken) in juni voor het voeren van ,,een gezond financieel beleid'' op de Antillen. ,,Ik wil de bestuurskracht met voorrang stimuleren. De Belastingdienst, de Rekenkamer, de centrale accountantdienst, alle moeten worden versterkt. De overheidsuitgaven moeten omlaag. Van iedere gulden belastinginkomen gaat zeventig cent naar het ambtenarenapparaat!''

De nieuwe minister-president, Pourier, zei vanochtend in het Radio I-Journaal dat hij begreep dat de opgave voor hem en zijn kabinet ,,bijzonder zwaar'' zou zijn. Maar hij zei ook ,,vol optimisme'' aan het karwei te beginnen.