Aparte winkel voor de minima

De gemeente Heerlen gaat onderzoeken of er in die plaats een minimawinkel dient te komen. De winkel, door tegenstanders spottend `armenwinkel' genoemd, biedt inwoners met een gering inkomen goedkoop levensmiddelen aan waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum nog net niet is verstreken. Gedacht wordt aan leveranties door onder anderen bakkers en slagers.

Het initiatief komt van de PvdA-fractie en is afgekeken van een kerkgenootschap in het naburige Duitse Aken. Daar opende begin dit jaar een levensmiddelenwinkel voor minima. De winkel ontvangt van winkeliers producten die op het einde van de dag worden vernietigd. Op de laatste dag dat de producten wettelijk nog verkocht mogen worden, liggen ze tegen een gering bedrag in de winkel. De klanten hebben toegang met een `minimapas'.

De PvdA wil ,,uit naastenliefde'' ook in Heerlen zo'n minimawinkel, maar wil de organisatie ervan wel stoelen op een professionele basis. Fractielid K. Scholtissen: ,,Het wordt geen aalmoes. Mensen moeten tien procent van de oorspronkelijke waarde betalen. Alleen mensen met een minimum inkomen zijn welkom. Ze krijgen een pasje en hun gegevens kunnen gecontroleerd worden bij de sociale dienst.''

Wethouder J. Simons (sociale zaken) laat uitzoeken of er mogelijkheden zijn voor zo'n winkel. ,,Daarbij moeten praktische problemen worden opgelost'', legt zijn woordvoerder uit. ,,Wie gaat het doen, willen de winkeliers meewerken en wat kost het? Maar ook een principiële vraag is nog niet beantwoord: leidt zo'n winkel niet tot stigmatisering? Daarom wordt ook gepraat met de overlegorganen die de belangen van de minima behartigen.''

,,Een heel gênant voorstel, zo'n armenwinkel'', zegt fractievoorzitter R. de Wit van de Socialistische Partij (SP). ,,We gaan terug naar de soepbedeling en de maaltijdverstrekking van begin deze eeuw. De PvdA moet zorgen dat de uitkeringen omhoog gaan. Dat is ook beter voor de eigenwaarde en het zelfrespect van de minima.''

PvdA'er Scholtissen zegt het eens te zijn met de SP dat eigenlijk de uitkeringen omhoog moeten. ,,Maar zolang dat niet is gebeurd kun je óf niets doen, óf de mensen helpen. Ik kies voor het laatste.''