`Zedendelinquent strenger straffen'

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil strenge maatregelen van minister Korthals (Justitie) om de maatschappij te beschermen tegen zedendelinquenten.

Vooral pedoseksuelen, die hun (tbs-)straf er op hebben zitten moeten blijvend goed in de gaten worden gehouden, meent het grootste deel van de Kamer. Dat blijkt uit de inbreng van de fracties tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie deze week.

De fractie van de PvdA wil dat zedendelinquenten behalve detentie ook een voorwaardelijke straf van maximaal vijftien jaar opgelegd moet kunnen worden in plaats van de nu geldende maximumtermijn van drie jaar, zo stelt woordvoerder Kalsbeek. Zij acht de kans op recidive na drie jaar te groot bij deze categorie ontuchtplegers. GroenLinks wil dat maximum tot tien jaar begrenzen, maar er zou intussen veel meer moeten worden gedaan aan therapie. Ook fractiewoordvoerder Nicolaï van de VVD vindt de huidige `vervolgtermijn' van drie jaar te kort. Juist bij zedendelinquenten kan het risico van herhaling pas na jaren weer ontstaan.

In de voorgestelde vijftien jaar waarin deze ex-gedetineerden een straf boven het hoofd hangt, kan van hen worden gevergd dat zij voldoen aan bepaalde eisen, meent Kalsbeek. Zo zouden zij zich tweemaandelijks moeten melden bij politie of justitie. Ook kan bij vrijlating van pedoseksuelen de voorwaarde worden gesteld dat zij niet meer gaan wonen in de buurt van voormalige slachtoffers, zoals D66'er Dittrich vorige week voorstelde.

Met name CDA en VVD overwegen bepaalde zedendelinquenten te verplichten hormonen of psychofarmaca in te nemen om zichzelf op die manier `chemisch te castreren'. In kringen van seksuologen bestaan grote bezwaren tegen dat voorstel, omdat het slechts de libido vermindert, maar niets doet aan de persoonlijkheidsstoornis waaruit het delinquent gedrag voortkomt.

Minister Korthals liet afgelopen weekeinde al weten zedendelinquenten te willen verplichten een DNA-profiel af te geven voordat zij met proefverlof gaan. Enerzijds kan dat als dreigement preventief werken, anderzijds is de pakkans groter, mocht de gestrafte zich tijdens het verlof aan een slachtoffer vergrijpen. Maar de opstelling van Korthals wordt door een meerderheid in de Tweede Kamer als te terughoudend gezien. Bovendien verwijt de PvdA de bewindsman dat hij ervan uitgaat dat de delinquent recidiveert, terwijl dat juist moet worden voorkomen. De `paarse' fracties van VVD en D66 willen alle criminelen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarop een celstraf van vier jaar staat, verplichten DNA-materiaal af te staan.

HOOFDARTIKEL: pagina 9