VN zien corruptie in Zuid-Azië toenemen

Landen in Zuid-Azië, die een kwart van de wereldbevolking herbergen, worden vaak bestuurd door corrupte regeringen die weliswaar door de armen zijn gekozen, maar die er in werkelijkheid alleen toe bijdragen de rijken rijker te maken. Dat is de conclusie van een met steun van de Verenigde Naties uitgebracht rapport.

,,Regeringen in Zuid-Aziatische landen zijn groot in omvang, maar scoren laag in efficiëntie. Zij heffen belastingen van de armen en de middenklasse en verrijken de rijken met overheidsopdrachten, concessies en leningen van door de staat gecontroleerde banken'', betoogde Khadija Haq, opsteller van het derde Human development rapport voor Zuid-Azië gisteren bij de presentatie.

In veel landen, en met name in Pakistan, is de democratie in hoog tempo bezig te veranderen in een loos ritueel waarbij de burgers zich uitgesloten voelen van het politieke proces, aldus Haq. ,,Parlementen beschermen de belangen van de burgers niet; het juridisch systeem is gepolitiseerd en het ambtenarenapparaat is vergeven van omkoping en misbruik van sociale voorzieningen die vooral bestemd zijn voor de armen.''

Het rapport, getiteld Crisis of Government in South Asia, is gepubliceerd door de stichting Mahbub ul Haq in het Pakistaanse Islamabad met ondersteuning van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. Het omvat studies over India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan en de Maladiven.

Haq is er zeker van dat de nieuwe militaire leiders van Pakistan het rapport zullen gebruiken om hun coup tegen de gekozen regering te rechtvaardigen. ,,Ik hoop alleen dat zij niet dezelfde dingen gaan doen.''

Zuid-Azië is volgens het rapport het armste gebied ter wereld, met de minst geletterde en ondervoede bevolking en de belangen van de vrouw zijn er het minst in tel. Maar in bijna elk land in de regio zijn de militaire uitgaven de afgelopen tien jaar gestegen.

Indien het corruptieniveau in India zou worden teruggebracht tot dat van Scandinavië, zouden de investeringen met 12 procent omhoog kunnen en het bruto binnenlands product (bbp) met 1,4 procent, becijfert het rapport. Andere voorbeelden: als Bangladesh de integriteit van zijn bureaucratie zou verbeteren tot het peil van Uruguay zou de economische groei met een half percentpunt per jaar kunnen toenemen. Als Pakistan de corruptie zou verminderen tot het niveau van Singapore zou het inkomen per hoofd van de bevolking met de helft kunnen toenemen. Volgens de VN wordt steeds duidelijker dat de kruimeldiefstal van de jaren '50 en de middelzware corruptie van de jaren '60 en '70 is uitgegroeid tot corruptie op de allerhoogste regeringsniveaus. (Reuters)