Verzamelde oppositie Irak krijgt zegen VS

Een grote, vierdaagse bijeenkomst van de Iraakse oppositie is gisteren in New York geëindigd met de belofte van Amerikaanse steun om het bewind van president Saddam Hussein ten val te brengen en vervolgens een democratisch Irak op te bouwen. Het was de eerste dergelijke ontmoeting in zeven jaar.

De Amerikaanse belofte werd geformuleerd door onderminister van Buitenlandse Zaken voor Politieke Zaken Thomas Pickering. Tegenover de ruim 300 vertegenwoordigers van het overkoepelende Iraaks Nationaal Congres (INC) onderstreepte hij dat het strategisch doel van de VS niet alleen ,,de verwijdering van een tiran'' is, maar ook ,,volledig herstel en reïntegratie van Irak door uzelf en voor uzelf op het vroegst mogelijke moment''.

In zijn toespraak legde Pickering de ,,multi-dimensionele strategie''van de VS uit om ,,De Verandering'' in Bagdad te bespoedigen. Washington houdt vast aan controle op de ruim negen jaar oude sancties van de Verenigde Naties tegen Irak en aan de No-fly zones boven het noorden en zuiden van het land. Daarnaast spannen de VS zich in Saddam en zijn naaste medewerkers voor een internationale rechter te krijgen wegens misdaden tegen het Iraakse volk.

Pickering wees aan de andere kant op de noodzaak dat de Iraakse oppositie aan haar interne eenheid werkt: ,,dat is een voortdurende en belangrijke taak'', zei hij.

De Amerikaanse regering heeft zelf lange tijd geaarzeld voor zij vorige week daadwerkelijk begon de 97 miljoen dollar uit te geven die het Congres een jaar geleden voor de (militaire) hulp aan de oppositie uittrok. Reden was de structurele verdeeldheid binnen de oppositie, die om persoonlijke, politieke, religieuze en etnische reden in talrijke groepen uiteenvalt en in de Arabische wereld bovendien als onrepresentatief wordt gezien. Het congres in New York werd ook weer geboycot door ten minste elf groepen, waaronder het in Iran gevestigde shi'itische verzet, dat grote moeite heeft met de oriëntatie op de VS.

,,De oppositie is een werk in wording'', zei Sharif Ali Bin al-Hussein, een lid van het nieuwe, in New York gekozen leiderschap van het INC. ,,We zullen de dialoog voortzetten om zoveel mogelijk elementen van de Iraakse gemeenschap zowel binnen als buiten Irak onder deze paraplu bijeen te brengen'', zei hij. Daartoe is onder andere het aantal zetels in de Centrale Raad, het miniparlement van het INC, uitgebreid van 51 tot 65 zetels, voor vertegenwoordigers van groepen die nu afwezig waren. Het nieuwe leiderschap ziet als een van zijn prioriteiten met de nu afwezige groepen in contact te komen.

De Iraakse leiders brandmerkten de bijeenkomst gisteren als een vergadering van ,,lakeien en dwergen''. ,,Democratie is wat de mensen kiezen, en niet wat Amerika voor hen kiest'', zei vice-president Taha Yassin Ramadan. (Reuters, AP, AFP)