Toren van Babel

Actievoerders hebben bij Ruigoord een soort toren van Babel gebouwd uit protest tegen uitbreiding van het westelijk havengebied. (Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer)