Spaans verzet tegen doodstraf in Florida

In Spanje wordt vandaag massaal geprotesteerd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten van de Spanjaard Joaquin José Martínez (28 jaar). Die werd ruim twee jaar geleden door het Hooggerechtshof van Florida veroordeeld voor een dubbele moord.

Het Hof van Florida buigt zich vandaag over het heropenen van de zaak wegens ernstige procedurele fouten en het ontbreken van een goede advocaat. In tien Spaanse steden worden vanmiddag protestdemonstraties gehouden.

Vertegenwoordigers van de Spaanse advocatuur, de Spaanse Senaat en Amnesty International zullen vandaag samen met de ouders van Martínez aanwezig zijn bij het beroep in cassatie dat dient in Tallahassee, Florida. Martínez wordt vertegenwoordigd door een nieuwe advocaat die wordt bekostigd uit donaties die de afgelopen jaren zijn verzameld in Spanje. Vandaag neemt de Spaanse Senaat als protest een motie aan waarin om een wereldwijd moratorium wordt verzocht voor executies.

Het beroep bij het Hof in Florida is de laatste kans voor Martínez om aan de elektrische stoel te ontkomen. Hij werd hiertoe in mei 1997 veroordeeld wegens de moorden een jaar eerder op een drugshandelaar en diens vriendin. In het verzoek tot herziening wordt betoogd dat de bewijsvoering voor de betrokkenheid van Martínez slechts zeer indirect en geenszins overtuigend is. De advocaat die hem in eerste instantie was toegewezen zou bovendien nauwelijks tijd in de zaak hebben gestoken.

De Spaanse protesten tegen de Amerikaanse doodstraf vallen samen met soortgelijke inspanningen door de Europese Unie. In Florida zelf is het gebruik van de elektrische stoel tot nader order opgeschort, nadat het Amerikaanse federale Hooggerechtshof zich besloot te buigen over de vraag in hoeverre het menselijk lijden dat met deze vorm van executie gepaard gaat, strookt met grondwettelijk beschermde mensenrechten.