Dit is een artikel uit het NRC-archief

Cultuur

Rechtspraak

De president van het gerechtshof in Amsterdam, de heer Hermans, zegt in zijn artikel `De kwaliteit van de rechtspraak is in gevaar' (NRC Handelsblad, 21 oktober) dat het erg is dat vrijwel alles wordt berecht door alleensprekende rechters, omdat een rechter bij al zijn beslissingen gestuurd wordt niet alleen door juridische redeneringen, doch ook, en soms zelfs in sterke mate, afhankelijk van het type zaak, door zijn eigen aanleg, sociale achtergrond, opvoeding en levenservaring. Hij voegt daar nog aan toe dat dat een onmiskenbare factor is.

Uit het college van prof.mr. B.P. Sloot van de Open Universiteit en uit het door hem daarbij gebruikte tekstboek Rechts-sociologie, blijkt evenwel dat de meest oorzakelijke kracht van rechterlijke beslissingen toekomt aan een beslissingsroutine in elke rechtspraaksector – een routine die bestaat uit een wisselwerking van zaak-kenmerken en taakopvattingen. Sociale en individuele kenmerken blijken weinig tot geen gewicht in de schaal te leggen.

Daarom zou het een groot nadeel zijn als een toename van het aantal alleensprekende rechters ook tot gevolg had dat de vorming van rechters in colleges afneemt. Als dat zo zou zijn, zou ik mij kunnen voorstellen dat daardoor de persoonlijke kenmerken meer invloed krijgen bij het totstandkomen van een beslissing.