Profiel

In het artikel Artists in Residence (in de krant van 28 oktober, pagina 37) stond een verkeerd telefoonnummer vermeld bij de stichting Trans Artists. Het juiste nummer is 020 626 67 40.