Ohra stopt met polis teakhout

Verzekeraar Ohra haalt per direct zijn omstreden `teakwood rendementpolis' uit de markt. De risico's voor de cliënten worden door Ohra ,,gegeven de huidige omstandigheden'' als ,,onverantwoord'' gezien. De ongeveer tienduizend polishouders krijgen de mogelijkheid hun lopende polis om te zetten of af te kopen. Dat heeft directeur financiën H. Janssen desgevraagd bevestigd. Ohra bracht de teakhoutpolis, samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF), in 1993 op de markt. Met die polis werd, gekoppeld aan een levensverzekering, geïnvesteerd in teakhoutplantages in Costa Rica. Na twintig jaar zouden er met het hout rendementen van 14 tot 18 procent kunnen worden behaald. De teakhoutpolis is de afgelopen jaren fors bekritiseerd. Bosbouwdeskundigen noemden de voorgestelde rendementen veel te hoog en niet wetenschappelijk onderbouwd.

Ohra zegt nu dat men recent ,,nieuwe informatie'' heeft gekregen over de verwachte houtopbrengst en de markt voor teak. Daaruit bleek volgens Janssen dat het teakhoutproject ,,thans geen goede basis meer vormt voor levensverzekeringsproducten''. Daarnaast heeft Ohra te maken met financiële problemen bij de beheerder in Costa Rica, een bedrijf met Nederlandse eigenaren.

Ohra geeft de beleggers tot 10 december de kans de teakhoutpolis af te kopen of om te wisselen voor een ander beleggingsproduct. Deze maatregelen hebben de instemming van de Verzekeringskamer. Daarnaast krijgen polishouders een tegemoetkoming van 7,5 procent op jaarbasis van het ingelegde bedrag.

Een WNF-woordvoerder noemt de beslissing van Ohra ,,jammer en heel vervelend''. Het fonds blijft echter betrokken bij het project.

ACHTERGRONDpagina 13